Sand & Jord
Logo
Kvalitetsjord för gräsmattor och planteringar.
Analyserad vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
En mycket prisvärd jordprodukt.

Även sand, grus och natursten.

Transport ombesörjes.

Nu även vedförsäljning

 Heby Sand & Jord
Norrgården
744 91 Heby

Bo Andersson
Telefon: 0224-350 21
Mobil: 070-544 24 62,
070-350 99 82
bosse@norrgardenheby.se


Tillbaka till start